Smogs

Smogs ir nopietna problēma vairumam lielo pilsētu, par ko pirmo reizi sāka runāt 20. gadsimta sākumā. Galvenais smoga veidošanās cēlonis ir emisijas no transporta līdzekļiem, koka un ogles degšanas dūmiem, kā arī laika apstākļu maiņa konkrētā apgabalā. Smoga terminoloģija attiecas uz šķidro un cieto miglas un dūmu daļiņu maisījumu, kas uzkrājas atmosfērā. To parasti raksturo dzeltenīgā vai melnīgsnējā miglā, kas apklāj atmosfēru un veido redzamus griestus gaisā foreks. Tas notiek tāpēc, ka dūmu, emisiju un gaistošo organisko savienojumu daļiņas reaģē ar saules gaismu, veidojot piezemes ozona slāni.

Gāzveida emisijas ir galvenie elementi, kas veido smogu, kad savienojas saules ultravioletā gaisma ar gaistošajiem savienojumiem.

Galvenie smoga veidošanās cēloņi:
Lielākajās pilsētās smogs veidojas 50% no transporta līdzekļu emisijām. Galvenokārt, smogu izveidošanās gadījumi ir saistīti ar sakarību starp laika apstākļiem un smago mehānisko transporta līdzekļu satiksmi, rūpniecības un citu preču emisijām. Šādas preces sevī ietver šķīdinātājus, krāsas, aerosolus.
Smogs ir divu veidu:
1. Fotoķīmiskais – parasti veidojas pilsētu teritorijās un nāk no paaugstināta ogļūdeņraža tvaiku un slāpekļa oksīdu reaģēšanu ar saules gaismu,
2. Sēra smogs – veidojas, atmosfērā nonākot paaugstinātam sēra oksīdu daudzumam.

Smogs ietekmē visu dzīvību uz pasaules. Tas kavē augšanu un var izraisīt plašu kaitējumu kultūraugiem, kokiem un savvaļas augiem. Kad dažādas kultūras nespēj uzņemt noderīgo skābekli, bet tā vietā uzņem piesārņotu atmosfēras gaisu, tās samazina spēju cīnīties pret dažādām infekcijām, tādējādi palielinot uzņēmību pret slimībām. Tāpat mazāk uzņēmīgi pret slimībām paliek arī dzīvnieki. Fotoķīmiskais smogs ir īpaši bīstams dzīvnieku audiem, kas liek viņiem dzīvot toksiskos dzīves apstākļos. Varu nosaukt dažas no bīstamākajām slimībām, ar kurām var saskarties cilvēks, atrodoties šādā piesārņotā smoga teritorijā: emfizēma, astma, hronisks bronhīts, plaušu infekcijas, vēzis.

Risinājumi, smoga piesārņojuma likvidēšanā:
Atjaunojamās enerģijas izmantošana – ar šīs enerģijas iegādi palīdzēs samazināt spēkstaciju nepieciešamību pēc fosilā kurināmā. Citiem vārdiem sakot, atjaunojamās enerģijas izmantošana ne tikai samazinās ietekmi uz visi, bet arī samazinās iespējamo smoga veidošanos.

Samazinot un pārvaldot transporta un rūpnieciskās emisijas – labākais veids, kā samazināt smoga veidošanos ir uzņemties pārvaldību automašīnu un rūpnieciskajā nozarē. Būtiski ir ieviest arī šajās nozarēs pēc iespējas lielāku atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Ņemot vērā transporta līdzekļu patēriņu, cilvēkiem vajadzētu apvienoties un kopīgi izmantot vienu automašīnu, nevis katram personīgo. Vēl labāk būtu vispār limitēt mašīnu izmantošanu, tai vietā braukt ar velosipēdu vai iet ar kājām.

Enerģijas taupīšana, energoefektivitātes paaugstināšana – palielinot energoefektivitāti un vienlaikus taupot enerģiju, vari samazināt gāzveida emisijas atmosfērā, kas rada smogu. Un tas līdz ar to palīdzēs tev ietaupīt naudu, ko pēc tam varēsi iztērēt dažādos interneta veikalos, kā alipro, kas ir Aliexpress subsidērija Serbijā! Biežāk piedomājot, cik daudz katrā mājsaimniecībā tiek izmantota enerģija un cik neefektīvas ir elektroierīces, mēs paši nonākam pie rezultāta, ka piesārņojam apkārtni, nevis tikai lielie rūpnieciskie uzņēmumi. Tāpēc katram individuāli ir jāiedomā pie savām ikdienas mājsaimniecības darbībām.

Izmantot video draudzīgas patēriņa preces – būtu pilnībā jāizvairās no tiem mājsaimniecības produktiem, kuri satur gaistošos organiskos savienojumus. Šie produkti izdala atmosfērā daļiņas, kuras, reaģējot ar saules gaismu, veido piezemes ozonu. Tāpēc nepieciešams iegādāties tikai videi draudzīgus produktus, piemēram, videi draudzīgas krāsas, papīru, šķīdinātājus.